SOFA&CHAYENN

Design and Inspiration

Archive for October, 2008

Why Havard?

1. ฮาร์วาร์ดมี Senior fellow มากมาย ซึ่งผู้มีความรู้ในสาขาใดสาขาหนึ่งระดับปรมาจารย์ เป็นนักวิชาการอาวุโส ซึ่งมีความรู้ประสบการณ์จริง พร้อมให้คำปรึกษาด้านวิทยานิพนธ์กับนักศึกษา

2. ฮาร์วาร์ด เน้นเรืองการคัดเลือกนักศึกษาที่ต้องการเปลี่ยนแปลงโลก จึงได้นักศึกษาที่ดี มีความฝันที่ยิ่งใหญ่

3. ฮาร์วาร์ด มีshopping day ให้ลองเข้าเรียนดูแต่ละวิชา ก่อนการลงทะเบียน โดยมีรายละเอียดหนังสือเอกสารทั้งหมด ชั่วโมงเรียน การบ้านแต่ละชั่วโมง งานกลุ่ม รายงาน การสอบ และวันหยุด เลย์เอาท์ไว้หมดแล้ว ตัวนักเรียนเองก็ได้เลือกวิชาที่เหมาะกับตัวเอง ได้วางแผน ตัวอาจารย์เอง ก็ได้พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง เพราะวิชาที่อาจารย์นำเสนอหลักสูตรได้ไม่น่าสนใจ ก็ย่อมไม่มีคนเลือกเรียน ทำให้เป็นระบบการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา ทันสมัย ไม่หยุดนิ่ง ลงเรียนวิชาอะไรก็ได้ไม่ต้องจำเพาะสาขา ทำให้มีความรุ้กว้าง

4. ฮาร์วาร์ด มีระบบการประมูลวิชา ซึ่งคนเลือกมากแต่ลงได้้น้อย โดยมีแต้มให้นักศึกษา แบ่งสรร ประมูลไปตามส่วน วิชาที่อยากเรียนมากน้อย ทำให้นักศึกษา เห็นคุณค่าของวิชาที่ลงเรียน และเป็นวิธีที่มีความยุติธรรม การสอนก็สัมฤทธิ์ผล เพราะได้ขนาดคลาสที่พอเหมาะ และได้นักเรียนที่ตั้งใจเรียนจริงๆ ยอมประมูลวิชาด้วยแต้มที่สูง

5. ฮาร์วาร์ด มีผู้ช่วยรวบรวมสิ่งที่ต้องอ่าน ทั้งหนังสือ บทความ เว็บไซท์มากมาย กว้างขวาง นักเรียนไม่ต้องเสียเวลาหาเอง อยู่ที่ใครอ่านไม่อ่านเ่ท่านั้นเอง

6. ฮาร์วาร์ด มี TA เ็้ป็นผุ้ช่วยทบทวนความรู้ (teacher assistant)

7. ฮาร์วาร์ด มีระบบที่ดี อาจารย์และ TA มีตารางเวลาแน่นอน ที่นักศึกษาจะตามตัวได้ ณ สถานที่ใดที่หนึ่ง

8. ฮาร์วาร์ด ให้ความสำคัญ กับการเป็นสังคมปัญญาชน และพร้อมเปิดเข้าหาการเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหม่ๆที่ดีอยู่เสมอ

9. ฮาร์วาร์ด ลงทุนทางการศึกษาด้วยการตั้งกฎว่าเมื่อนักศึกษาไม่น้อยกว่า 5-6คน พาอาจารย์ไปเลี้ยงข้าว และนั่งสนทนา สามารถนำบิลค่าอาหาร มารับเงินได้คนละแปดเหรียญ เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าหาผู้มีความรู้ ซึ่งไม่ต้องเป็นสาขาที่ตัวเองเรียน แต่เป็นสาขาใดๆก็ได้ที่สนใจ

10.  ฮาร์วาร์ด มีชมรมและการบรรยาย ที่น่าสนใจตลอดเวลา เช่นเวลาพักกลางวันก็หอบหิ้วอาหารไปนั่งฟังบรรยาย และทานอาหารไปด้วยอย่างสบายๆได้

11. ฮาร์วาร์ดเน้นการใช้เทคโนโลยี แทนการสิ้นเปลืองกระดาษ โดยติดต่อฝากข่าวสารผ่านอินเตอร์เน็ต และ ส่งงานผ่านอินเตอร์เน็ตได้

12. อาจารย์ที่ไม่มีผลงาน หรือการพัฒนาที่ต่อเนื่องอยู่เรื่อยๆ ก็จะถูกถอดออกจากการเป็นอาจารย์ของฮาร์วาร์ด

13. อื่นๆอีกมากมายหลายสิ่ง ที่ฮาร์วาร์ดและมหาลัยดีๆในต่างประเทศเขามีกัน และเราได้แต่ฝันว่าการศึกษาไทย จะไปได้ถึงระดับนั้นบ้าง ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับระบบ และตัวบุคลากรทั้งอาจารย์และนักเรียน

Advertisements

ทำพอร์ต (โฟลิโอ) ดี มีชัยไปกว่าครึ่ง

port_1.jpg
ท่ามกลางความวุ่นวายของสถานการณ์บ้านเมือง
แบบนี้ ”การได้งานทำ” สำหรับนักศึกษาจบใหม่
คงไม่ใช่
เรื่องง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาวิชาด้าน
การออกแบบที่พื้นที่ในตลาดแรงงานยังจำกัด
อยู่มาก เมื่อเทียบ
กับสาขาวิชาอื่นๆ ดังนั้น หลายคนจึงอาจจะตัด
สินใจไปศึกษาต่อต่างประเทศ ขณะที่อีกหลาย
คนก็ยังคงมุ่ง
หน้าหางานกันต่อไป ส่วนเด็กกลุ่มที่กำลังเรียน
อยู่เทอมสุดท้าย ต่างก็เพียรพยายามทุ่มเทกับ
โครงงานนิพนธ์
ก่อนจบกันอย่างเต็มที่ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นใครใน
บรรดาคนทั้ง 3 กลุ่มนี้ สิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่ง
ในสาขาวิชาชีพออก
แบบก็คือ “แฟ้มผลงาน” หรือที่เรียกกันติดปาก
ว่า “พอร์ต” อันมาจากคำเต็มๆ ว่า “พอร์ตโฟลิโอ”
(portfolio)
นั่นเอง
จะว่าไป “พอร์ตโฟลิโอ” ก็เปรียบเสมือนตัวแทน
และทุกสิ่งทุกอย่าง ที่เป็นตัวตนของครีเอทีฟหรือ
นักออกแบบ
คนนั้น (บางทีเจ้าของพอร์ตอาจเข้าใจตัวเองมาก
ขึ้น จากการพินิจดูพอร์ตของตัวเองด้วยซ้ำ) โดย
เฉพาะสำหรับ
คนที่มีหน้าที่พิจารณารับเข้าคนเข้าเรียนต่อ หรือ
เข้าทำงาน เขาไม่ได้รู้อะไรเกี่ยวกับเรามากไปกว่า
รูปถ่ายงาน
ไม่กี่สิบรูปในแฟ้มนั้นหรอก (หรือในเว๊บไซท์-ถ้ามี)
ดังนั้น ในเบื้องต้นแล้วจึงอาจกล่าวได้ว่า พอร์ตโฟ
ลิโอมีส่วนสำคัญในการชี้เป็นชี้ตายถึงอนาคตทาง
การศึกษาและการงานเลยทีเดียว ซึ่งแน่นอนว่า
สถานศึกษายิ่งมี
ชื่อเสียงก็ยิ่งรับเข้ายาก ตำแหน่งดีๆ เงินเดือนสูงๆ
ในบริษัทมีชื่อก็ต้องดูกันแล้วดูกันอีกไม่รู้กี่รอบก
ี่แผนกทุกวันนี้ แม้ว่าจะไม่มีกฎตายตัวในการเตรียม
พอร์ตโฟลิโอให้โดนใจใครทุกคนก็ตาม แต่อย่าง
น้อยที่สุด พอร์ต
ของคุณก็ควรจะแสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค
์ ทักษะความชำนาญ ขอบข่ายเนื้องาน ความคิด
และจุดมุ่ง
หมายของคุณ ลองมาดูเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย 5
ประการ ที่ทำให้พอร์ตโฟลิโอของคุณเป็นที่น่า
สนใจ และมีโอกาสเข้าตากรรมการได้สูง
port_2.jpg

1. ถูกคน ถูกที่ ถูกใจ-ข้อแรกจำไว้ก่อนว่า

ไม่มีสูตรสำเร็จหรือกฎเป๊ะๆ ว่า พอร์ตโฟลิโอ
ควรจะเป็นอย่างไร
การทำพอร์ตต้องตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ที่
จะนำไปใช้ เพราะพอร์ตแต่ละประเภทมีความ
แตกต่างกันไปตามลักษณะการใช้งาน ตาม
สถานการณ์ และตามผู้พิจารณาด้วย เช่น ต้อง
ดูว่าเป็นการทำพอร์ตเพื่อพิจารณารับเข้าศึกษาต่อ
หรือเพื่อขอฝึกงาน หรือเพื่อสมัครงาน ถ้าเพื่อการ
สมัครงาน งานนั้นเป็นงานแรกหรืองานที่สองที่
ไม่มีการคืนให้ บางทีอาจแสดงเป็นเว็บไซต์
หรือบางทีก็เป็นแฟ้มไว้แสดงตอนสัมภาษณ์
แต่ละสถานการณ์ที่กล่าวมา เป็นปัจจัยที่ทำให้เรา
ต้องเลือกใช้สื่อที่เหมาะสมและแตกต่างกันไป

2. เผยทักษะแบบโปร-การที่พอร์ตมีเพียงรูป
ถ่ายผลงานที่สวยงามหรือสเก็ตช์ที่เยี่ยมยอดนั้น
จัดว่าแค่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำเท่านั้น สิ่งสำคัญคือ
เจ้าของพอร์ตต้องแสดงให้เห็นว่า ตัวเองสามารถ
สื่อสารความคิดที่ซับซ้อนออกมาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ฉับไว และมีความเป็นมืออาชีพด้วย
อย่างน้อยที่สุด พอร์ตของเราควรแสดงให้
เห็นทักษะความชำนาญในกลุ่มทักษะหลักๆ
ดังต่อไปนี้ คือ การใช้องค์ประกอบศิลป์
(composition) การวาดภาพ (drawing)
การทำโมเดล (model making) เทคนิคการผลิต
(production techniques) การผลิต
(manufacturing/fabricating), โมเดล 3 มิติ
(3D Model), การออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์
(CAD),และความเข้าใจพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม
เป็นต้น

3. โชว์ความหลากหลาย-พอร์ตของเราควร
แสดงให้เห็นถึงความสามารถที่หลากหลาย
โดยการใช้ทักษะความชำนาญหลายประเภทในงาน
ผ่านสื่อและเทคโนโลยีที่ต่างประเภทกัน ยิ่งไปกว่านั้น
การผสมผสานทักษะและสื่อหลากชนิดเข้าด้วยกัน
ยิ่งจะทำให้งานดูน่าสนใจมากขึ้น นอกจากนั้นแล้ว
ยังความหลากหลายยังสะท้อนให้เห็นว่า
เราสามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้
ซึ่งก็เป็นทักษะที่สำคัญอีกประการหนึ่งเช่นกัน

4. ย้ำความมุ่งมั่นนักออกแบบที่มีความคิดสร้าง
สรรค์ มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา และดูแล
โปรเจ็กท์ได้ตั้งแต่ต้นจนจบ ย่อมเป็นนักออกแบบ
ที่ใครๆ ก็อยากได้มาร่วมงานด้วย ซึ่งความสามารถ
เหล่านี้เมื่อถูกนำมาแสดงผ่านทางพอร์ตโฟลิโอ
บวกกับประวัติส่วนตัว (resume) ที่เตรียมพร้อม
มาเป็นอย่างดี ก็น่าจะใช้เป็นเครื่องบ่งบอกความ
สามารถและความเป็นตัวตนของเราได้ ยิ่งถ้าเป็น
โปรเจ็คท์ที่เราเป็นผู้ริเริ่ม หรือทำเองทั้งหมดด้วย
แล้ว อันนี้ยิ่งจะสะท้อนถึงความมุ่งมั่นได้ดีที่สุด
อย่าลืมว่า ไม่มีใครต้องการนักออกแบบที่เฝ้ารอ
แต่คำแนะนำจากผู้อื่นอยู่ตลอดเวลา หรือครีเอทีฟ
ที่ไม่สามารถทำงานคนเดียวได้เลย อันนี้ก็คง
ไม่ไหวเช่นกัน

5. อะไรๆ ที่ ไม่ธรรมดา-ถ้าเรามีคุณสมบัติ
ที่กล่าวมาข้างต้นครบแล้ว จงเพิ่มข้อสุดท้ายนี้
เข้าไปอีกสักข้อการที่เราจะประสบความสำเร็จ
ในโลกแห่งการแข่งขันนั้น เราจะต้องล้ำหน้าไป
ไกลกว่าที่ระยะทางกำหนดเสมอ
พอร์ตของเราต้องแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจ
ในคอนเซ็ปท์พื้นฐานอย่างถ่องแท้ ถึงกึ๋น และ
ผ่านกระบวนการคิดมาหลายระดับ งานที่ผ่าน
กระบวนการคิดมาหลายต่อหลายชั้น จะทำให้
ผู้พิจารณารู้สึกเพลิดเพลินไปกับ “การค้นหา”
สิ่งที่อยู่ในงานนั้นๆ ยิ่งถ้าได้ผสมผสานเทคนิค
ต่างๆ ในการใช้สื่อหรือองค์ประกอบเข้าไปด้วย
งานนั้นก็จะยิ่งโดดเด่นมากขึ้นไปอีก แต่จงระวัง
ไว้เสมอว่า เทคนิคพิเศษต้องมาควบคู่กับเนื้อหา
ที่มีคุณภาพ ผ่านกระบวนการคิดที่กลั่นและ
กรองมาแล้วเป็นอย่างดี เพราะถึงอย่างไร
คุณภาพความคิดที่แท้จริงก็สำคัญกว่าเทคนิค
การนำเสนออย่างแน่นอน

แม้ที่กล่าวมาทั้งหมดจะฟังดูยากและต้องใช้
ความพยายามไม่น้อย แต่อย่าลืมว่า
“พอร์ตโฟลิโอ” เป็นเพียงสิ่งเดียวที่คนแปลกหน้า
จะรู้จักและเข้าถึงตัวตนของเราได้ ดังนั้น
จงคิดเสียว่า ความพยายาม และแรงกายแรงใจ

ที่เราลงไปในวันหน้ามันจะให้ผลตอบแทนที่
คุ้มยิ่งกว่าคุ้ม

from http://www.tcdc.or.th

September 28th, 2006