SOFA&CHAYENN

Design and Inspiration

Why Havard?

1. ฮาร์วาร์ดมี Senior fellow มากมาย ซึ่งผู้มีความรู้ในสาขาใดสาขาหนึ่งระดับปรมาจารย์ เป็นนักวิชาการอาวุโส ซึ่งมีความรู้ประสบการณ์จริง พร้อมให้คำปรึกษาด้านวิทยานิพนธ์กับนักศึกษา

2. ฮาร์วาร์ด เน้นเรืองการคัดเลือกนักศึกษาที่ต้องการเปลี่ยนแปลงโลก จึงได้นักศึกษาที่ดี มีความฝันที่ยิ่งใหญ่

3. ฮาร์วาร์ด มีshopping day ให้ลองเข้าเรียนดูแต่ละวิชา ก่อนการลงทะเบียน โดยมีรายละเอียดหนังสือเอกสารทั้งหมด ชั่วโมงเรียน การบ้านแต่ละชั่วโมง งานกลุ่ม รายงาน การสอบ และวันหยุด เลย์เอาท์ไว้หมดแล้ว ตัวนักเรียนเองก็ได้เลือกวิชาที่เหมาะกับตัวเอง ได้วางแผน ตัวอาจารย์เอง ก็ได้พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง เพราะวิชาที่อาจารย์นำเสนอหลักสูตรได้ไม่น่าสนใจ ก็ย่อมไม่มีคนเลือกเรียน ทำให้เป็นระบบการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา ทันสมัย ไม่หยุดนิ่ง ลงเรียนวิชาอะไรก็ได้ไม่ต้องจำเพาะสาขา ทำให้มีความรุ้กว้าง

4. ฮาร์วาร์ด มีระบบการประมูลวิชา ซึ่งคนเลือกมากแต่ลงได้้น้อย โดยมีแต้มให้นักศึกษา แบ่งสรร ประมูลไปตามส่วน วิชาที่อยากเรียนมากน้อย ทำให้นักศึกษา เห็นคุณค่าของวิชาที่ลงเรียน และเป็นวิธีที่มีความยุติธรรม การสอนก็สัมฤทธิ์ผล เพราะได้ขนาดคลาสที่พอเหมาะ และได้นักเรียนที่ตั้งใจเรียนจริงๆ ยอมประมูลวิชาด้วยแต้มที่สูง

5. ฮาร์วาร์ด มีผู้ช่วยรวบรวมสิ่งที่ต้องอ่าน ทั้งหนังสือ บทความ เว็บไซท์มากมาย กว้างขวาง นักเรียนไม่ต้องเสียเวลาหาเอง อยู่ที่ใครอ่านไม่อ่านเ่ท่านั้นเอง

6. ฮาร์วาร์ด มี TA เ็้ป็นผุ้ช่วยทบทวนความรู้ (teacher assistant)

7. ฮาร์วาร์ด มีระบบที่ดี อาจารย์และ TA มีตารางเวลาแน่นอน ที่นักศึกษาจะตามตัวได้ ณ สถานที่ใดที่หนึ่ง

8. ฮาร์วาร์ด ให้ความสำคัญ กับการเป็นสังคมปัญญาชน และพร้อมเปิดเข้าหาการเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหม่ๆที่ดีอยู่เสมอ

9. ฮาร์วาร์ด ลงทุนทางการศึกษาด้วยการตั้งกฎว่าเมื่อนักศึกษาไม่น้อยกว่า 5-6คน พาอาจารย์ไปเลี้ยงข้าว และนั่งสนทนา สามารถนำบิลค่าอาหาร มารับเงินได้คนละแปดเหรียญ เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าหาผู้มีความรู้ ซึ่งไม่ต้องเป็นสาขาที่ตัวเองเรียน แต่เป็นสาขาใดๆก็ได้ที่สนใจ

10.  ฮาร์วาร์ด มีชมรมและการบรรยาย ที่น่าสนใจตลอดเวลา เช่นเวลาพักกลางวันก็หอบหิ้วอาหารไปนั่งฟังบรรยาย และทานอาหารไปด้วยอย่างสบายๆได้

11. ฮาร์วาร์ดเน้นการใช้เทคโนโลยี แทนการสิ้นเปลืองกระดาษ โดยติดต่อฝากข่าวสารผ่านอินเตอร์เน็ต และ ส่งงานผ่านอินเตอร์เน็ตได้

12. อาจารย์ที่ไม่มีผลงาน หรือการพัฒนาที่ต่อเนื่องอยู่เรื่อยๆ ก็จะถูกถอดออกจากการเป็นอาจารย์ของฮาร์วาร์ด

13. อื่นๆอีกมากมายหลายสิ่ง ที่ฮาร์วาร์ดและมหาลัยดีๆในต่างประเทศเขามีกัน และเราได้แต่ฝันว่าการศึกษาไทย จะไปได้ถึงระดับนั้นบ้าง ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับระบบ และตัวบุคลากรทั้งอาจารย์และนักเรียน

Advertisements

3 Comments»

  บุ๊นซ์ wrote @

ทำไมมันดีอย่างนี้

  บุ๊นซ์ wrote @

ทำไมมันดีอย่างนี้!!!!

  บุ๊นซ์ wrote @

อ้าว ขึ้นตั้งสองทีแน่ะ


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: