SOFA&CHAYENN

Design and Inspiration

Archive for chair

เก้าอี้มีพนัก:หายนะของมนุษยชาติ?

จริงหรือ เก้าอี้มีพนัก หายนะของมนุษย์ชาติ?
ไม่นานมานี้ ได้อ่านบทความเกี่ยวกับศาสตราจารย์นักออกแบบคนหนึ่ง ซึ่งออกมาแสดงความคิดว่า เก้าอี้มีพนักที่เรานั่งกันอยู่ทุกวันนี้ เป็นความผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ เธอเชื่อว่าการนั่งเก้าอี้มีพนัก ทำให้เราใช้กล้ามเนื้อหลังน้อยลง และส่งผลต่อกระดูกสันหลัง เมื่อมาคิดดูแล้ว เก้าอี้อยู่คู่มนุษย์ชาติมาตั้งแต่สมัยอียิปต์โบราณ และกลายมาเป็นของสามัญใช้กันทั่วไปในราวๆ ศตวรรษที่ 16 จนถึงบัดนี้ ก็ไม่รู้ว่ากล้ามเนื้อหลัง และกระดูกสันหลังของมนุษยชาติชาวนั่งเก้าอี้ และ couch potatoes ทั้งหลาย ได้เสื่อมกันไปถึงไหนแล้ว อย่างไรก็ตาม นักออกแบบท่านนี้ เธอแนะนำให้เราๆ หันกลับมานั่งพื้น ขัดสมาธิ ยองๆกันอีกครั้ง… เอ… ไม่ไหวละม๊างง

Advertisements